DGCS SYSTEM Księga Handlowa

DGCS SYSTEM Księga Handlowa

Księga Handlowa to program przeznaczony do prowadzenia pełnej księgowości w firmach, biurach rachunkowych i innych organizacjach. Program realizuje wszystkie operacje księgowe, począwszy od tworzenia planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez rozrachunki i rozliczenia, aż po automatyczne sporządzanie pełnej tabeli bilansowej i rachunku zysków i strat, deklaracji oraz różnego rodzaju zestawień i raportów. Zastosowanie Księgi Handlowej znacząco ułatwia pracę zarówno wykwalifikowanym księgowym, pracujących w biurach rachunkowych lub firmach, jak i osób prowadzących księgowość samodzielnie.Ewidencje:

 • księgi handlowej - dziennika,
 • sprzedaży i zakupu VAT,
 • w pełni obsługuje transakcje związane z obrotem złomem,
 • czynności cywilno-prawnych,
 • akcyzy,
 • możliwość edycji i usuwania każdego zapisu,
 • automatyczne księgowanie dokumentów z modułu magazynowego, fakturowania, delegacji, kasy, kadr i płac, środków trwałych,
 • możliwość zastosowania wzorców księgowania do wpisów ręcznych,
 • rozbudowana wielowalutowość - wpisy mogą być wykonywane przez użytkownika w walutach, jak i w PLN,
 • aktualizacja kursów walut ze strony NPB oraz możliwość ręcznej edycji, automatyczne księgowanie różnic kursowych,
 • szeroki moduł rozrachunków, rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów, obsługa nadpłat,
 • możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności,
 • tworzenie raportów zaległych należności i zobowiązań,
 • noty odsetkowe i korygujące,
 • sporządzanie potrzebnych deklaracji (VAT, PIT i CIT),
 • przechowywanie wpisów za poprzednie lata obrachunkowe,
 • księgowanie dokumentów ze starszych systemów (np. Magazyn Multi – dane_fik.dbf),
 • import danych z FiK oraz d2 System Amerykanka,
 • opcjonalne grupowanie księgowanych dokumentów w postaci paczek,
 • automatyczne księgowanie BO z BZ,
 • moduł kasowy,
 • moduł przelewy,
 • import wyciągów bankowych,
 • automatyczne księgowanie bilansu otwarcia z bilansu zamknięcia,
 • automatyczne księgowanie wszystkich dokumentów z pozostałych programów z serii Infor System tj Fakturowania, Magazynu,
 • eksport i import danych początkowych (plan kont, definicje sprawozdań finansowych, wzorców księgowania i kontrahentów) poprzez zewnętrzny plik XML.

Raporty:

 • operacje na kontach,
 • zestawienie obrotów i sald,
 • potwierdzenie sald,
 • raporty kontrolne,
 • uniwersalny moduł sprawozdań finansowych pozwalający na sporządzenie zarówno wymaganych sprawozdań finansowych, jak bilans, czy rachunek zysków i strat, jak i dowolnego sprawozdania porównawczego.

Słowniki:

 • zdarzeń gospodarczych,
 • kontrahentów,
 • wzorców księgowań,
 • typ operacji,
 • podatku akcyzowego,
 • planu kont,
 • odsetek,
 • kont bankowych,
 • walut,
 • stawek VAT

Deklaracje:

 • wysłanie bezpośrednio z programu e-deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 • wysyłanie najpopularniejszych e-deklaracji: VAT 7, VAT 7k, VAT 7d, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikiem ORD-ZU (przyczyna korekty), VAT-UE, VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikami VAT-ZZ i VAT-ZT (dotyczące zwrotu podatku), PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-11 i PIT-40 wraz z załącznikiem PIT-R,
 • zawiera kartotekę e-deklaracji,
 • umożliwia otrzymywanie i przechowywanie potwierdzeń przyjęcia deklaracji przez US,
 • posiada sprawdzone certyfikaty: UNIZETO CERTUM, Stowarzyszenie PEMI, POLCERT, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Sigillum,
 • współpracuje ze wszystkimi programami księgowymi Infor System.

Wymagania systemowe:

 • Procesor: minimum 1,5 Ghz
 • Pamięć: 512 MB RAM
 • Dysk: 500 MB
 • System operacyjny: Windows XP, Vista, 7, 8, 10, MacOS, Linux
 • Serwer baz danych Firebird 2.5.xx dostarczany wraz z programem.

Cennik:

Pełna wersja Aktualizacja Dodatkowe stan. Akt. dot. stan.
990,00zł - 1 firma 450,00zł 300,00zł 100,00zł
1290,00zł - BR 10 firm 590,00zł - -
1590,00zł - BR bez limitu firm 690,00zł - -

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23% podatku VAT.