DS Moja Firma Fakturowanie

DS Moja Firma Fakturowanie

Fakturowanie to program do obsługi sprzedaży towarów i usług w firmach, które nie potrzebują kontrolować stanów magazynowych. Wystawia faktury, paragony, rachunki, dokumenty kasowe. Zawiera bogaty zestaw raportów. Prowadzi rozrachunki z kontrahentami. Przeznaczony dla firm o różnym profilu działalności pracujących na jednym stanowisku.


DS Moja Firma Magazyn

DS Moja Firma Magazyn

Magazyn to program do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług. Umożliwia wystawianie dokumentów magazynowych, zakupu i sprzedaży oraz dokumentów kasowych. W pełni kontroluje stany magazynowe, ruch towarów, płatności nasze i kontrahentów, stan gotówki w kasie. Generuje szereg raportów obrazujących stan firmy.


DS Moja Firma KPIR

DS Moja Firma KPIR

Księga Przychodów i Rozchodów to wyjątkowo intuicyjny i przyjazny program przeznaczony dla firm, prowadzących rozliczenia na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu. Prowadzi ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, posiada rozbudowany system raportowania.


DS Moja Firma Kadry i Płace

DS Moja Firma Kadry i Płace

Kadry i Płace to program płacowo-kadrowy, wspomagający pracę działów rachuby płac w małych firmach (do 10 pracowników). Ułatwia rejestrowanie danych kadrowych pracownika, naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji oraz rozliczanie z ZUS i US. Współpracuje z programem Płatnik.