Oprogramowanie wspomagające działanie firm.
Obsługa Informatyczna Firm

Umowa abonamentowa.

Oferta ta skierowana jest do firm i biur rachunkowych, które wymagają stałego nadzoru nad infrastrukturą informatyczną. Ofertę abonamentową przygotowujemy dla każdej firmy indywidualnie.

Obsługa Informatyczna Firm
Usługi Informatyczne
Usługi infromatyczne dla firm
i klientów indywidualnych

Usługa jednorazowa.

Ofertę tę kierujemy do mniejszych firm i klientów indywidualnych, u których nie jest konieczny stały nadzór. Wykonane zlecenie rozliczamy na podstawie uzgodnionej stawki godzinowej.