DGCS SYSTEM Fakturowanie

DGCS System Fakturowanie

Program Fakturowanie to funkcjonalny, łatwy w obsłudze system umożliwiający wystawianie dokumentów sprzedaży, dokumentów kasowych oraz wielu istotnych dla działań firmy zestawień. Przeznaczony jest dla firm nie prowadzących gospodarki magazynowej o różnym profilu działalności.DGCS SYSTEM Magazyn

DGCS System Magazyn

Magazyn to zintegrowany system wspomagający prowadzenie firmy w zakresie sprzedaży i gospodarki materiałowej. Przeznaczony dla firm handlowych i usługowych o różnym profilu działalności. Umożliwia wystawianie dokumentów magazynowych, zakupu, sprzedaży, dokumentów kasowych, bankowych oraz wielu istotnych dla działań firmy formularzy i zestawień.


DGCS SYSTEM Magazyn Start

DGCS System Magazyn Start

Magazyn Start to zintegrowany system wspomagający prowadzenie małej firmy w zakresie sprzedaży i gospodarki materiałowej. Wersja start pozwala na prowadzenie jedngo magazynu na jednym stanowisku. Przeznaczony dla firm handlowych i usługowych o różnym profilu działalności. Umożliwia wystawianie dokumentów magazynowych, zakupu, sprzedaży, dokumentów kasowych, bankowych oraz wielu istotnych dla działań firmy formularzy i zestawień.

DGCS SYSTEM Produkcja

DGCS System Produkcja

Produkcja to zintegrowany system wspomagający prowadzenie firmy w zakresie sprzedaży, gospodarki materiałowej i procesu produkcyjnego. Przeznaczony dla firm handlowych, usługowych i produkcyjnych o różnym profilu działalności. Umożliwia wystawianie dokumentów magazynowych, zakupu, sprzedaży, produkcji, dokumentów kasowych, bankowych oraz wielu istotnych dla działań firmy formularzy i zestawień.


DGCS SYSTEM Księga Handlowa

DGCS System Księga Handlowa

Księga Handlowa to program przeznaczony do prowadzenia pełnej księgowości w firmach, biurach rachunkowych i innych organizacjach. Program realizuje wszystkie operacje księgowe, począwszy od tworzenia planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez rozrachunki i rozliczenia, aż po automatyczne sporządzanie pełnej tabeli bilansowej i rachunku zysków i strat, deklaracji oraz różnego rodzaju zestawień i raportów.


DGCS SYSTEM KPIR

DGCS System Księga Przychodów i Rozchodów

Program Księga Przychodów i Rozchodów to wyjątkowo intuicyjny i przyjazny moduł przeznaczony dla firm i biur rachunkowych, prowadzących rozliczenia na podstawie uproszczonej księgowości. Prowadzi ewidencję zakupu i sprzedaży, posiada również rozbudowany system raportowania.DGCS SYSTEM Kadry i Płace

DGCS System Kadry i Płace

Kadry i Płace to program płacowo-kadrowy, wspomagający pracę działów rachuby płac zarówno w małych jak i średnich firmach oraz biurach rachunkowych. Ułatwia rejestrowanie danych kadrowych pracownika, naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji oraz rozliczanie z ZUS i US.DGCS SYSTEM Środki Trwałe

DGCS System Środki Trwałe

Środki Trwałe to profesjonalny program do obsługi ewidencji środków trwałych oraz dokonywania operacji na środkach trwałych zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych w firmach o dowolnym profilu działalności oraz w biurach rachunkowych. Posiada zaawansowane i wymagane przepisami prawa funkcje raportowania.DGCS SYSTEM Zbiorcze e-Deklaracje

DGCS System Zbiorcze e-Deklaracje

Środki Trwałe to profesjonalny program do obsługi ewidencji środków trwałych oraz dokonywania operacji na środkach trwałych zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych w firmach o dowolnym profilu działalności oraz w biurach rachunkowych. Posiada zaawansowane i wymagane przepisami prawa funkcje raportowania.