Biznesmen Fakturowanie PRO

Biznesmen Fakturowanie PRO

Fakturowanie PRO to program do wystawiania faktur. Umożliwia także obsługiwanie pozostałych typów dokumentów sprzedażowych, jak faktury walutowe i paragony, związane z towarami oraz usługami. Skierowany jest do firm, w których nie zachodzi konieczność kontroli stanu magazynów. Wyposażony jest w zestaw różnorodnych raportów.


Biznesmen Magazyn PRO

Biznesmen Magazyn PRO

Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług, przeznaczony dla mikro i małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe, zakupowe, sprzedażowe, fiskalne, kasowe, bankowe. W pełni kontroluje stany magazynowe, ruch towarów, płatności nasze i kontrahentów.


Biznesmen Księga Przychodów i Rozchodów PRO

Biznesmen Księga Przychodów i Rozchodów PRO

Księga Przychodów i Rozchodów PRO to łatwy w obsłudze program komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej, rejestrów VAT i środków trwałych. Kontroluje rozrachunki z kontrahentami. Wystawia i drukuje deklaracje PIT i VAT. Generuje i wysyła e-deklaracje oraz JPK.


Biznesmen Kadry Płace ZUS PRO

Biznesmen Kadry Płace ZUS PRO

Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny program kadrowo-płacowy, wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac, w firmach o dowolnym profilu działalności i dowolnej wielkości, zatrudniających od kilku do kilku tysięcy pracowników, bez względu na rodzaj wynagrodzenia czy czasu pracy.


Biznesmen Zbiorcze e-Deklaracje i JPK

Biznesmen Zbiorcze e-Deklaracje i JPK

Zbiorcze e-Deklaracje to gwarancja szybkiego i pewnego wysłania deklaracji. Czynności, które do tej pory zajmowały wiele godzin, będzie można wykonać wielokrotnie krócej zachowując pełne bezpieczeństwo i skuteczność wykonywanych czynności.