Biznesmen Księga Przychodów i Rozchodów PRO

Biznesmen Księga Przychodów i Rozchodów PRO

Księga Przychodów i Rozchodów PRO to łatwy w obsłudze program komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej, rejestrów VAT i środków trwałych. Kontroluje rozrachunki z kontrahentami. Wystawia i drukuje deklaracje PIT i VAT. Generuje i wysyła e-deklaracje oraz JPK.

Wybrane funkcje:

 • księga przychodów i rozchodów,
 • ryczałt,
 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
 • środki trwałe (do 3),
 • e-deklaracje,
 • generowanie i wysyłka plików JPK_VAT, JPK_PKPiR, JPK_EWP.

Dodatkowe funkcje wersji PLUS:

 • Kilometrówka,
 • Transakcje walutowe: WNT, WDT, eksport, import, trójstronne, sprzedaż wysyłkowa,
 • Odwrotne obciążenie, Akcyza, Rozliczanie VAT marża,
 • Czynności cywilno-prawne,
 • Środki trwałe bez limitu ilości,
 • Wezwania do zapłaty, Noty odsetkowe,
 • Noty korygujące,
 • mikro Kadry, Płace i ZUS PRO do 5 pracowników,
 • Deklaracje VAT UE, PIT (4,11,40,8AR), ZUS (rozliczeniowe i zgłoszeniowe).

Księga Przychodów i Rozchodów:

 • rejestracja zapisów dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • sporządza zestawienia obrotów i kosztów za dany miesiąc oraz narastająco od początku roku,
 • sporządza roczne zestawienia obrotów i kosztów oraz rozliczenia z uwzględnieniem remanentów,
 • wydruk Księgi i Ewidencji ryczałtu (kilka wersji) i zestawień.

Ewidencje:

 • zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku VAT z możliwością automatycznego zapisu do księgi lub ewidencji ryczałtu,
 • wyposażenia, czynności cywilno-prawnych,
 • sporządzanie wydruków zaewidencjonowanego wyposażenia,
 • sporządzanie wielu zestawień za dany miesiąc i narastająco,
 • wydruk Ewidencji VAT (kilka wersji) oraz zestawień.

Deklaracje:

 • sporządzanie deklaracji i e-deklaracji za podatek od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K, VAT-27,
 • sporządzanie deklaracji za podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L,
 • przegląd wystawionych deklaracji i wysłanych e-deklaracji (możliwość edycji, wydruku),
 • wysyłka e-deklaracji bezpośrednio z programu,
 • pobieranie i przechowywanie UPO.

JPK:

 • generowanie i wysyłka plików JPK_VAT, JPK_PKPiR, JPK_EWP,
 • pobieranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru),

Amortyzacja:

 • oblicza i drukuje roczny oraz miesięczny odpis amortyzacji metodą liniową lub degresywną,
 • nalicza amortyzację okresową,
 • pozwala na przeglądanie i korygowanie danych oraz zmiany wartości środka trwałego,
 • wydruki: Plan amortyzacji, Miesięczne odpisy, Karta ST, Przyjęcie ST, Likwidacja ST,
 • możliwość wprowadzenia do 3 środków trwałych (z możliwością rozszerzenia).

Rozrachunki:

 • rozliczanie należności i zobowiązań,
 • kontrola terminów płatności.

Przelewy:

 • sporządza Bankowe Dowody Wpłaty, Przelewy Bankowe.

Inne:

 • rozliczanie właścicieli firmy (wg udziału procentowego, odliczanie składek ZUS),
 • księgowanie i wydruk Dowodów wewnętrznych,
 • funkcja chronologicznego porządkowania wpisów,
 • automatycznie księguje dokumenty wystawione z programu Fakturowanie PRO i Plus oraz Magazyn i Faktury PRO i Plus,
 • importuje dane z programów Księga Mała Firma, Księga 2 Biznesmen oraz Księga Przychodów i Rozchodów DOS dGCS S.A.,
 • eksportuje dane do programów MS Word i Excel.

Wymagania systemowe:

 • komputer PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016,
 • min. 256 MB pamięci RAM (lub więcej),
 • około 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • dowolny napęd CD-ROM,
 • drukarka,
 • mysz,
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012, 2014, 2016 - w pakiecie znajduje się bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2014 Express - optymalizowane do pracy na maksymalnie pięciu stanowiskach jednocześnie,
 • wymagany zakup aktualizacji programu co 12 miesięcy.

Cennik:

Pełna wersja Aktualizacja
120,00zł - KPIR PRO 110,00zł
240,00zł - KPIR PRO PLUS 175,00zł
350,00zł - BR KPIR PRO PLUS 50 firm 250,00zł
500,00zł - BR KPIR PRO PLUS 500 firm 300,00zł

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23% podatku VAT.