DGCS PŁACE DOS/WINDOWS 2.20 D

Informujemy, że dostępna jest nowa wersja programu Płace (DOS / Windows) 2.20 D. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 2.20. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Zmiany w nowej wersji programu:

 • Korekta rozliczania płac przy wyznaczaniu zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem tzw. "zaliczki odroczonej" (program wykonuje rozliczenie automatycznie),
 • Dodano "zaliczkę odroczoną" dla umów zleceń.

DGCS PŁACE DOS/WINDOWS 2.20 D - pobierz

DGCS PŁACE DOS/WINDOWS 2.20 C

Informujemy, że dostępna jest nowa wersja programu Płace (DOS / Windows) 2.20 C. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 2.20. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Zmiany w nowej wersji programu:

 • Korekta rozliczania niskich wynagrodzeń dla wyznaczania składki zdrowotnej: przy ograniczeniu tej składki do wartości zaliczki wyznaczonej wg metody z poprzedniego roku, uwzględniono warunek na odejmowanie ulgi podatkowej w zależności od stosowania tej ulgi w bieżącym roku;
 • Wartość z PPK_Płatnika jest przenoszona do brutto w PIT-11 wer.27;
 • Wprowadzono deklarację PIT-8R wer.12;
 • Zastosowano kontrolę zaliczki wyliczaną metodą z poprzedniego roku i zastosowano porównanie z zaliczką wyliczaną nową metodą, tak żeby przyjąć mniejszą wartość. W liście płac w kolumnie "OdrCzZal" - Odroczona część zaliczki na podatek - program wykazuje część zaliczki, której zapłata zostaje odroczona w czasie. Jest to różnica między zaliczką na podatek wyliczoną według zasad obowiązujących w 2021 roku a zaliczką wyliczoną na podstawie przepisów obowiązujących w 2022 r. W kolumnie "OdrZlNar" - wykazywana jest kwota odroczonych części zaliczek narastająco. Kwoty te zgodnie z "Polskim Ładem" są zwiększane lub zmniejszane w kolejnych miesiącach. UWAGA! W przypadku gdy zaliczka na podatek wyliczona według zasad obowiązujących w 2021 r. jest niższa i program stosuje te zasady w danym miesiącu, zryczałtowane koszty uzyskania przychodów oraz ulga podatkowa wykazywane są na liście płac według kwot obowiązujących w danym miesiącu, pomimo że program w takim przypadku obliczając zaliczkę na podatek uwzględnia te kwoty według kwot obowiązujących w roku 2021.

DGCS PŁACE DOS/WINDOWS 2.20 B

Informujemy, że dostępna jest nowa wersja programu Płace (DOS / Windows) 2.20 B. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 2.20. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Zmiany w nowej wersji programu:

 • Wprowadzono możliwość wyłączenia ulgi dla klasy średniej poprzez wpisanie wartości "1" oznaczającej wyłączenie stosowania tej ulg. Funkcja ta jest dostępna: PRACOWNICY WYBÓR PRACOWNIKA F2-Korekta Druga strona. W liście płac należy wykonać przepisanie danych z kartoteki wówczas nastąpi zastosowanie ustawień z kartoteki pracowników;
 • Wprowadzono rozliczanie niskich wynagrodzeń dla wyznaczania składki zdrowotnej. Następuje ograniczenie tej składki do wartości zaliczki wyznaczonej według metody z poprzedniego roku.

DGCS PŁACE DOS/WINDOWS 2.20 A

Informujemy, że dostępna jest nowa wersja programu Płace (DOS / Windows) 2.20 A. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 2.20. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Zmiany w nowej wersji programu:

 • Dodano pozycję "Ulga Klasy Średniej" w tabeli listy płac oraz na wydrukach.

DGCS PŁACE DOS/WINDOWS 2.20 - zmiany z Polskiego Ładu

informujemy, że jest już dostępna w sprzedaży nowa generacja programu Płace (DOS / Windows). Wersja posiada numer 2.20 i jest płatna zgodnie z cennikiem.

Zmiany w nowej wersji programu:

 • Obliczanie płac według zasad tzw. Polskiego Ładu,
 • Podwyższono kwotę wolną od podatku do 30 000 zł,
 • Podwyższono do 120 000 zł kwotę, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%,
 • Przy wyliczaniu płac zastosowano tzw. ulgę dla klasy średniej,
 • Dla umów zleceń wprowadzono minimalną stawkę godzinową obowiązującą w roku 2022 tj. brutto 19,70 zł,
 • Po zmianie roku program wskazuje na konieczność ponownego uruchomienia aktualizując stawki podatkowe na 2022 rok.

Zapraszamy do składania zamówień.